Patent

FLS Sweden AB har genom PRV, Patent- och registreringsverket, fått följande patent godkända för sina produkter: