Flame Security Sweden AB blir
Flame Security International Europe AB

 

 

Historik

Allt började 2006 då vi fick rätten att sälja och marknadsföra ett unikt, vattenbaserat flamskydd i Skandinavien. Produkten tillverkades i Ryssland. Flamskyddet passade in på företagets ambitioner att arbeta med miljöanpassade produkter och tjänster. Detta blev inledningen till en spännande resa där vi bl.a. fick uppdraget att under åren 2006-2008 flamsäkra den världsberömda Julbocken i Gävle som då också stod emot två attacker med både bensin och rödsprit utan att antändas.

Under 2008 påbörjade vi ett arbete med att vidareutveckla detta flamskydd till att även fungera som ett effektivt brandbekämpningsmedel inom olika områden.

2012 insåg vi att grundprodukten blev både dyr att köpa in samt osäker att framställa. Vi ville skapa en egen grundprodukt som vi själva kunde tillverka till en lägre kostnad och som vi rent miljömässigt och funktionsmässigt kunde lämna garantier för. Vi knöt strategiskt viktiga personer och samarbetspartners till företaget med både kemisk- och brandteknisk kompetens. Efter mycket letande och testande så har vi nu hittat det vi sökt. Arbetet har resulterat i att vi nu utvecklat en vattenbaserad, miljöanpassad och pH-neutral grundprodukt som vi kan bygga vidare våra olika unika flamskyddsprodukter på, med miljövänliga tillsatsmedel. Flamskyddsprodukterna kommer att framställas hos vår samarbetspartner VASCO AB i deras kemisktekniska anläggning i Fjällbacka.

Hösten 2012 inlämnade vi patentansökningar till PRV för tre stycken unika flamskyddsprodukter, FLS Gel, FLS Forest och FLS Petrol som alla bygger på vår nya grundprodukt. I februari 2013 bildade vi FLS Sweden AB och i april 2014 fick vi vår första nya patentansökan godkänd för FLS Gel. I mitten av december 2014 fick vi även besked från PRV om ett godkännande för våra två andra produkter FLS Forest och FLS Petrol (se utdrag från PRV under ”Patent”).