HMS Datablad

Nedan finns säkerhetsdatablad som pdf-filer. Klicka på länken för att läsa filen i webbläsaren eller högerklicka på länken och spara ned filen till din dator.

FLS Basic Textil är den grundprodukt som vi bygger våra patenterade flamskydd på (Gel, Forest och Petrol). De ämnen vi tillsätter för att skapa de unika produkterna är ej märkningspliktiga.

Fler datablad är under framtagande.