FSI-Gel

Vårt gröna miljövänliga flamskydd för att effektivt släcka bränder samt förhindra återantändning

FSI Gel kan appliceras med olika typer av utrustning och fäster lätt på alla typer av fasta ytor. Öppen eld släcks omgående samtidigt som medlet förhindrar återantändning. Ytor som behandlats med FSI Gel sköljs, efter släckning, med vanligt vatten. Den unika konsistensen möjliggör långa kastlängder som ofta krävs i svåra situationer.

Bilderna nedan är tagna i samband med en brandtest som genomfördes med FSI- Gel

 

Bild 1. Träväggen sattes i brand.

Bild 2. Det gelbaserade FSI-Gel släckte ned branden helt på 5 sekunder. Totalt användes endast 1 liter av släckmedlet.

Bild 3. Testen fortsatte med att man under 15 minuter försökte återantända den yta som påförts släckmedlet utan att lyckas.

Brandtest FSI-gel 2015 & 2014

Del 1,(ca. 3min.), följs av en tuffare brandtest Del 2 (ca. 6 min.) från 2014

Räddar liv och bevarar värden!

FSI- Gel kan rädda liv, reducera kostnader för släckning och bevarar värden.

Den hetta som bildas vid kraftig brand gör normalt att vatten snabbt förångas vilket leder till minskad effekt. Med FSI-Gel uppnår man väsentligt större effekt i släckningshänseende.

Miljöanpassat

FSI-Gel är en vattenbaserad, pH-neutral komposition. Produkten är fri från halogena- bromerade ämnen och tungmetaller. Då FSI-Gel utsätts för hetta bildas en täckande hinna av en kolförening som förhindrar att syret kommer åt brandhärden, samtidigt som pyrolytiska gaser hindras att nå flammorna.

Högeffektivt

FSI-Gel som ett högeffektivt medel i en oberoende jämförande studie (Hummelgård och Linde, examensarbete, LTH, 2014) på MSB anläggning i Revinge.

FSI-Gel Informationsblad. PDF

FSI-Gel Produktblad. PDF

Product Sheet FSI-Gel. PDF