FSI-Forest

Ett effektivt, miljöanpassat, pH-neutralt och vattenbaserat flamskydd för defensiv bekämpning av skog- och markbränder. FSI Forest är miljökontrollerad och godkänd av IVL Svenska Miljöinstutet. Produkten innehåller inga skadliga ämnen för människor , djur och natur.

 

FSI-Forest & FSI-Gel Vansbro 2017

FLS Sweden AB fick under juli månad 2017 tillfället att medverka i en skogsavbränning i trakterna av Vansbro, Dalarna och som genomfördes av skogsbrandmän från företaget SITS i Sverige AB. Området som skulle brännas heter Flögebo och ägs av skogsbolaget Stora Enso.

FSI-Forest & FSI-Gel Öland 2016

FLS Sweden AB fick i Sept. 2016 möjligheten att medverka i en reglerad skogsavbränning som genomfördes av skogsbrandmän från SITS i Sverige AB. Beställare av uppdraget var Länsstyrelsen i Kalmar och omfattade del av naturreservatet i Grankullavik på norra Öland. FLS genomförde en inledande test för att visa hur pass effektiv FSI Forest är genom att använda en vanlig vattenkanna med strilmunstycke för att lägga ut en sträng av flamskydds-medel på ca. 20-25 m och med en bredd av 40 cm rakt in i området som skulle brännas.

 

Resultatet blev mycket imponerande då FSI-Forest effektivt skyddade vegetationen trots att den behandlade ytan utsattes för mycket kraftig brand under lång exponering. FSI-Forest en mycket värdefull produkt och försäkring för att skapa fungerande skydd/brandgator vid extrema situationer då skog, mark eller byggnader behöver säkras i samband med bränder.

 

 

 

Referenser

Backdraftbrandskydd, Backdraft AB
Brandkonsult Pär Kjellin
+46 70 6382010

Mora/Siljans Flygplats i Dalarna
Plats & Insatsledare Lars-Olof Mattsson
+46 70 6807829

SITS i Sverige AB
Thomas Aronsson VD/bränningsledare
+46 722 506202
sits@live.se