FSI-Textil

FSI-Textil är en vatten baserad komposition för flamskyddsbehandling av i första hand textil.

Produkten är giftfri och ersätter de numera förbjudna bromidbaserade flamskyddsmedlen.

 

Till sidan Textilvård Fläckskydd

FSI-Textil Flamskydd Broschyr. PDF

FSI- textil är testad och godkänd enligt FSI-Textil brandklass EN 1102, 2016 SWEREA för hängande textil och FSI-Textil brandklass EN 1021 1-2 SWEREA för möbeltextil.

                                                                                                            FLS-Textil fireclass EN 1102, 2016 SWEREA ENG

                                                                                                                FLS-Textil fireclass EN 1021 1-2 SWEREA Eng

FLS-Textil Toxikologisk Rapport

Flamskyddad textil skall kemtvättas!

Exempel

Fåtöljen till vänster flamskyddades dagen innan test med FSI-Textil. Den brinnande fåtöljen är ej flamskyddad.