FSI-Outdoor

Miljöanpassat flamskydd för trä och målade ytor utomhus.

Miljögranskning för BASTA certifiering pågår.

Produktinformation är under framtagande.